گلدان فایبرگلاس طرح چوب مستطیل

سایز طول عرض ارتفاع
۱ ۵۰ ۲۰ ۲۰
۲ ۸۰ ۲۰ ۲۰
۳ ۸۵ ۳۰ ۳۰
۴ ۹۷ ۴۰ ۴۰

توضیحات درباره محصول