گلدان فایبرگلاس طرح پردیس هرمی

سایز طول عرض ارتفاع
۱ ۲۵ ۲۵ ۴۰
۲ ۳۵ ۳۵ ۵۰
۳ ۴۰ ۴۰ ۶۰
۴ ۵۰ ۵۰ ۷۰

توضیحات درباره محصول