گلدان فایبرگلاس طرح پردیس هرمی شنی

طول عرض ارتفاع
۴۰ ۴۰ ۶۰

توضیحات درباره محصول