گلدان فایبرگلاس طرح آجری مربع

طول عرض ارتفاع
۶۴ ۶۴ ۶۹

توضیحات درباره محصول