گلدان فایبرگلاس جام بزرگ شنی

قطر دهانه ارتفاع
۴۷ ۳۵

توضیحات درباره محصول