گلدان فایبرگلاس جام بزرگ دسته دار شنی

توضیحات درباره محصول