اریکا Erica

گیاهی با برگ های کشیده و باریک با رنگ سبز تیره یا سبز و زرد است و تضاد جالبی را ایجاد می کند لطافت این گونه زبانزد نگهدارندگان گل و گیاه است و اصولا داشتن این گیاه جزء افتخار نگهداری کننده آن است.اگر هر ساقه ای شروع به پوسیدن کرد آن را قطع کنید زیرا هر نوع پوسیدگی ممکن است باعث پوسیدن ساقه های مجاور نیز بشود. در زمینه آبیاری باید بسیار دقت کرد ، آب سخت دارای املاح بالا نباید مصرف کرد.

توضیحات درباره محصول