آگلونما مشکی

نام پارسی رایج: آگلونما مشکی، آگلونما بلک

نام انگلیسی:  Chinese Evergreen

نام علمی:  [Aglaonema Emerald Beauty [Maria

این گیاه از خانواده Araceae (گل شیپوریان) می باشد. در ایالت متحده از این گیاه به عنوان قابل اطمینان ترین و مقاوم ترین گیاه آپارتمانی نام برده شده است.

روش نگهداری:

آگلونمای بلک به نور کم مقاوم بوده. همچنین باید به دور از تابش آفتاب باشد. ایجاد رطوبت اطراف این ضروری است. گهگاه برگهای آن را با آب اسپری کنید. در زمستان نیاز به گرما و رطوبت دارد. حداقل دمای قابل تحمل برای آگلونما ۱۰ درجه سلسیوس است. آبیاری به گونه ای باشد که خاک گلدان بین دو آبیاری خشک باشد.

توضیحات درباره محصول