آنتوریوم هلندی Anthurium

گلی زیبا که درگل آرایی جایگاه ویژه ای دارد. درحقیقت براکته های رنگی و براق است که گل دم روباهی شکل در انتهای آن قراردارد مزیت این گل در گل آرایی ناشی از دمگل بسیار بلند و طول عمر زیاد گل بریده آن است . هوای گرم و مرطوب از نیازهای اساسی این گیاه زیباست. گل های آنتوریوم چندین هفته دوام دارند. زمان گلدهی این گیاه در صورت فراهم بودن شرایط محیطی در کل فصول سال می باشد که البته گیاه را باید تغذیه نمود نوع خاک آن نیز کاملا سبک است و از پیت ماس بیشتر استفاده می شود.

توضیحات درباره محصول