محصولات متنوع در باغ گل رضوان

در باغ گل رضوان محصولات متنوع و منحصر بفرد نیز وجود دارد

یکی از  منحصربفرد ترین محصولات لیدی پالم می باشد و یا نخل را پیس نیز معروف می باشد .